Info vertegenwoordigers

Informatie vertegenwoordigers


Geachte Vertegenwoordiger,

 

 

Mede de COVID-19 pandemie heeft ons aan het denken gezet omtrent uw bezoek aan de praktijk en verspreiding van informatie over uw producten.

 

Mogen we vragen om informatie omtrent jullie producten die jullie naar artsen doorsturen te bundelen voor alle artsen van onze praktijk op volgend adres vertegenwoordiger@halp.be.

U kan ervan op aan dat de informatie correct verspreid zal worden onder alle artsen van de praktijk.

Gelieve alleen relevante informatie van bcfi-geregistreerde producten door te geven.

 

We bekijken de mogelijkheid voor het organiseren van een ‘beursmoment’, 1x per jaar. Dit is een moment waarop u de mogelijkheid zal hebben om nieuw(e) product(en) of nieuwigheden omtrent bestaande producten aan ons voor te stellen.

Indien u interesse hebt, gelieve dit te melden via bovenstaande email.

Een datum waarop dit beursmoment zal plaatsvinden moet nog bepaald worden.

 

 

Bij vragen of opmerkingen kan u terecht op bovenstaande email.

 

Vriendelijke groeten,

Team HALP