Consultaties

Consultaties

VRIJE CONSULTATIES


Dagelijks is er de mogelijkheid om zonder een vooraf gemaakte afspraak de dokter te consulteren.

Deze gaan door van maandag tot en met vrijdag van 8u - 10u.

Hierbij meldt u zich aan bij het secretariaat wanneer u binnenkomt. Hou wel rekening met een mogelijk langere wachttijd tijdens

de vrije consultaties.


CONSULTATIE OP AFSPRAAK


U kan online een afspraak inboeken bij de arts naar keuze de hele dag door.

Indien er online geen afspraken meer beschikbaar zijn, kan je nog steeds telefonisch een afspraak proberen vast te leggen tijdens de kantooruren, wij verontschuldigen ons reeds als u door grote drukte moeilijker aan de lijn komt.

Indien u met meerdere personen op afspraak komt, gelieve ook meerdere afspraken aan te vragen.

De duur van een consultatie is ongeveer 15 min.

Indien u meerdere vragen hebt, kan het zijn dat daarvoor een tweede consultatie wordt vastgelegd.

Uw afspraak is een richtuur, gelieve tijdig aanwezig te zijn.

Door omstandigheden kan het zijn dat u evenwel een kleine wachttijd moet voorzien.

Indien u een afspraak maakt voor een bloedafname of verzekeringsonderzoek, is het dikwijls nodig om nuchter te zijn.

Hierbij mag u uw chronische medicatie wel innemen met water.

Gelieve steeds af te bellen indien u niet aanwezig kan zijn.


HUISBEZOEKEN


Bij voorkeur vragen we u om zelf naar de praktijk te komen op consultatie.

Indien u omwille van hoge leeftijd of verminderde mobiliteit het huis niet kan verlaten,

kan u een huisbezoek aanvragen door een arts naar keuze.

Graag uw huisbezoek zo vroeg mogelijk aan te vragen (voor 10u) teneinde de planning voor de artsen vlot te laten verlopen.

Een huisbezoek later op de dag aangevraagd, wordt uitgevoerd door één van onze dienstdoende artsen op dat ogenblik.