Telefonisch contact

Telefonisch contact

Telefonisch contact

Tijdens de consultatie-uren is uw arts beschikbaar doch hou er rekening mee dat er op dat ogenblik consultaties bezig zijn dus:


* Probeer dit zoveel mogelijk te beperken


* Hou de boodschap kort en bondig


* Soms zal de arts vragen om op consultatie te komen,

   er worden immers geen telefonische diagnoses gesteld.


* Indien de drukte het niet toelaat, zal uw naam genoteerd worden en

   belt de arts u op een later tijdstip diezelfde dag terug.