Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten

U kan geen voorschriften of attesten vragen via het secretariaat.

Gelieve hiervoor een afspraak te maken met uw arts.


Om een overzicht te hebben van de medicatie die op uw identiteitskaart staat voorgeschreven, kan u de app 'Mijn Geneesmiddelen' op uw smartphone downloaden: