Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten

Tot op heden is er nog de mogelijkheid om attesten en/of voorschriften af te halen aan het secretariaat. Hierbij wordt u een som van 4 euro aangerekend en ontvangt u een getuigschrift dat u kan indienen bij uw mutualiteit. Hierbij kijkt de arts uw dossier na en wordt dit correct genoteerd.Hou er rekening mee dat:


- U best tijdens het consult bij uw arts voldoende voorschriften vraagt tot aan uw

  volgende controle zodat dit kan vermeden worden.


- Bepaalde soorten voorschriften niet kunnen afgeleverd worden

  (oa diabetes-, hart-, slaapmedicatie en antibiotica).


- Er geen voorschriften kunnen gevraagd worden voor patiƫnten die niet zijn ingeschreven via het GMD.


- Het invullen van attesten ( oa. sportattesten, ongeval, medisch formulier FOD) dient

  tijdens een consultatie te gebeuren.
Probeer tijdens een consultatie steeds de juiste formulieren mee te brengen of te vragen.