Wachtdienst

Wachtdienst

Huisartsenwachtpost


Elke weekdag na 19u en in het weekend kunt u voor dringende medische zaken een beroep doen op de wachtdienst.

In het weekend kan u terecht in één van de 3 huisartsenwachtposten van regio Gent-Scheldekracht.


U kan op dringende raadpleging gaan in de wachtpost in de Kliniekstraat te Gentbrugge (aan ingang spoed), de Martelaarslaan 305 te

Gent of in de Wegvoeringstraat 73 te Wetteren


U kan ook bellen voor een dringend bezoek op 1733.


In de week na 19u is het telefoonnummer van de wacht hetzelfde maar kunt u NIET naar één van de wachtposten gaan.


De website met alle informatie vindt u op: www.huisartsenwachtposten.be


NEEM MEE


Probeer voor je vertrekt zoveel mogelijk van deze dingen mee te brengen:

  • je identiteitskaart
  • kids ID of isi+ -kaart
  • een kleefbriefje van je ziekenfonds
  • eventueel medicatieschema
  • attesten of verzekeringspapieren bij een ongeval
  • cash geld