Visie

Huisartsenpraktijk Ledebergplein is een dynamische groepspraktijk in het hart van Ledeberg. 

Wij streven naar een integrale zorgverlening, laagdrempelig en met aandacht voor zowel de patiënt als de sociale context van de patiënt. 

We proberen in te spelen op zowel de acute als chronische noden van de patiënt en willen een centrale rol opnemen in zowel de curatieve als preventieve aspecten van de gezondheidszorg.

Wij zetten als praktijk in op het kritisch blijven nadenken over onze rol binnen de Eerstelijnsgezondheidszorg, op het wetenschappelijk onderbouwen van onze aanpak, maar wij zetten ook sterk in op de persoonlijke band met onze patienten en onze collega's.

Wij werken vanuit de eerste lijn nauw samen met andere hulpverleners ( verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten, psychologen, tabakologen, logopedisten, specialisten etc.) om de patiënt zo optimaal mogelijk te kunnen omkaderen.

Wij vinden de continuiteit van zorg zeer belangrijk en dit uit zich o.a. in het ijveren naar een optimalisatie van het medisch dossier van elke patiënt. 
Wij zijn tevens een opleidingspraktijk voor jonge artsen om hen te ondersteunen om praktijkervaring op te doen vooraleer volledig zelfstandig te gaan werken.