Vaccinatie (griep + covid)

Vaccinatie griep + covid  2023-2024


Met de praktijk willen we net als vorige jaren onze vaccinatie campagne optimaliseren. Met veilige en gemakkelijk toe te dienen vaccins is het mogelijk om griep en COVID-19 efficiënt te voorkomen.


Het covid vaccin zal gratis beschikbaar zijn in onze praktijk nadat u minstens twee weken op voorhand een afspraak heeft gemaakt. Hiervoor moet u dus zelf niets ondernemen.

Het griepvaccin kan u zonder voorschrift bij de apotheek verkrijgen, thuis in de koelkast bewaren en meenemen naar de praktijk op uw vaccinatieafspraak.

Het covid- en griepvaccin mogen samen toegediend worden, dit is veilig. Wilt u het toch afzonderlijk laten toedienen, hou er dan wel rekening mee dat u best 14 dagen tussen de 2 vaccins laat.


In onze praktijk zal worden gewerkt met tijdsreservaties voor de toediening van het griepvaccin en/of covidvaccin. U kan deze afspraak online reserveren (www.huisartsenpraktijkledeberg.be of QR code scannen) of telefonisch via het secretariaat vastleggen (09/231.28.22). De arts waarbij je een afspraak maakt, zal niet noodzakelijk de arts zijn die het vaccin toedient.

Gezien de beperkte houdbaarheid van het covid vaccin, is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel patiënten er komen. Om die reden kunnen we geen covid vaccinaties tijdens de reguliere consultaties toedienen, maar alleen op de voorziene vaccinatiemomenten. Vermeld wel bij reden van contact of u beide vaccins wil toegediend krijgen of alleen covid of griep.


Op vrijdag en zaterdag 20 en 21 oktober + zaterdag 28 oktober voor covid en/of griep
+ zaterdag 11 november enkel voor griep tussen 09.00 en 12.00 uur kan u een moment reserveren. U brengt zelf het griepvaccin + uw identiteitskaart mee.


Indien u de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben kan u best uw vaccinatie uitstellen en even contact nemen met de praktijk voor een nieuwe afspraak.


Het covid- en griepvaccin mogen samen toegediend worden. Dit is veilig. Mogelijke bijwerkingen van het griep- en covidvaccin zijn: lokale verharding en roodheid, koorts, hoofdpijn of spierpijn. Zeer zelden treedt een allergische reactie op zoals netelroos en bloeddrukdaling. Daarom is het belangrijk dat het vaccin enkel onder toezicht van een arts wordt toegediend en dat u na het toedienen nog even in de wachtzaal wacht.


Wij danken u ten zeerste om uw deelname te overwegen en zijn steeds tot verdere inlichtingen bereid.


Huisartsenpraktijk Ledeberg HALP - 09/231.28.22Risicopatiënten griep


Groep 1: personen met verhoogd risico op ernstige griep:
- iedereen vanaf 65 jaar
- alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
- alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hoge bloeddruk), de lever, de nieren, aan suikerziekte, aan zwaarlijvigheid (BMI ≥ 40), aan spierziekten en ziekten van het zenuwstelsel, of aan een verminderde immuniteit.
- personen die in een instelling verblijven
- kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan


Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector


Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als:
- de risicopersonen uit groep 1
- kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap


Risicopatiënten COVID-19 (het vaccin is echter beschikbaar voor iedereen die wil)


Groep 1: mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden)-iedereen vanaf 65 jaar
-Personen die in een instelling voor langdurige zorg of verpleeghuis wonen
-Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
-Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2
-Alle personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)
-Alle personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen
-Alle personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen)
-Alle personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling


Groep 2: Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen


Groep 3: Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten.